Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Du kan se hvor mange prøver vi tager i løbet af året i vores analyseprogram. Analyseprogrammet gælder for 2018 - 2022. Se det her.

Du finder de seneste vandanalyser herunder: 

11.04.2024 - Drikkevand - Gruppe A parametre + Gruppe B parametre + VOC-kontrol + PFAS og PAH + Pesticidkontrol + Sporstoffer

18.01.2024 - Drikkevand - Gruppe A parametre

27.11.2023 - Drikkevand, ledningsnet - Driftskontrol

04.10.2023 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol

06.06.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre

04.05.2023 - Drikkevand - Driftskontrol

26.04.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre

21.11.2022 - Drikkevand, ledningsnet - Mikrobiologi

17.10.2022 - Drikkevand - Gruppe A parametre + Gruppe B parametre + VOC-kontrol + PFAS og PAH + Pesticidkontrol + Sporstoffer

01.07.2022 - Drikkevand - Gruppe A parametre

05.04.2022 - Drikkevand - Gruppe A parametre

04.04.2022 - Drikkevand - Driftskontrol

07.10.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre

07.10.2021 - Drikkevand - Driftskontrol

10.05.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre

22.02.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre


Hvis du ønsker at se indvindingsmængder og ældre vandanalyser kan du finde dem alle i GEUS' database Jupiter.

Miljøstyrelsen udgiver hvert 3. år en rapport om kvaliteten af det danske drikkevand. Du kan se rapporten for årene 2020-2022 herNæste rapport forventes udgivet inden udgangen af 2026.