Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Du kan se hvor mange prøver vi tager i løbet af året i vores analyseprogram. Analyseprogrammet gælder for 2018 - 2022. Se det her.

Du finder de seneste vandprøver herunder: 

22.02.2021 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre

30.11.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre + Gruppe B parametre + VOC-kontrol + PFAS og PAH + Sporstoffer

08.09.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre

28.04.2020 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre

20.04.2020 - Drikkevand - Driftskontrol

22.01.2020 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre