Vores verden

Der er sket meget siden Danmarks første fjernvarmeanlæg blev bygget i 1903. Her blev affald omdannet til varme og el, i første omgang til fordel for hospitalet og fattiggården.

Fjernvarme er den mest udbredte form for opvarmning i Danmark, hvor hele 64% af husstandene har fjernvarme.

Varmeværket i Østervrå er et kraftvarmeværk, hvilket vil sige at vi producerer både el og varme. Derfor udnytter vi typisk mellem 85% og 90% af energien, fordi vi opsamler spildvarmen og bruger den som fjernvarme.

Produktionen sker med naturgas, el-kedler og en dobbelt rørforbindelse til varmeværket i Hørby. Rørforbindelsen til Hørby gør at de to værker kan trække på hinanden ved spidsbelastninger.

I Østervrå har vi ca 20 km højisolerede fjernvarmerør under jorden som forsyner 648 forbrugere. Fjernvarmerør holder typisk i 30 år, mens varmeanlægget ude hos forbrugeren forventes at holde i mindst 15 år.

Ledningsnettet er et system af dobbeltrør så der er et sæt rør til det varme vand og et andet til det kolde vand der kommer retur fra forbrugeren. Vedligeholdelsen af ledningsnettet betales over varmeregningens faste afgift.

Fjernvarmevandet bliver omhyggeligt kontrolleret
Det er ikke almindeligt postevand, der løber i fjernvarmerørene. Det ville få stålrørene til at ruste op indefra. Derfor bliver vandet filtreret og behandlet på varmeværket.

Det vigtigste er at minimere indholdet af ilt i vandet, fordi ilt tærer stålet. Derudover fjernes slam og salte, og vandet blødgøres.

Endelig skal vandet have en passende PH-værdi (surhedsgrad). Fjernvarmevand er udrikkeligt, men ikke farligt. Det er ikke fjernvarmevand, du har i hanerne - postevandet bliver blot opvarmet gennem din fjernvarmeveksler eller -beholder. 

Nedenfor finder du en række animationer, der viser eksempler på, hvordan fjernvarmen i DK på forskellig vis bliver produceret. 

Kraftvarme med naturgas

Kraftvarme med overskudsvarme

Kraftvarme med el-kedler

Vælger man i stedet at producere el og varme i samproduktion på et kraftvarmeværk, udnytter man hele 90 % af energien, fordi man opsamler spildvarmen og bruger den som fjernvarme.