Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra den seneste generalforsamling. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig.

 

Indkaldelse til generalforsamling

Østervrå Fjernvarme afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 19. maj 2022 klokken 19.45 i kulturhuset.

i Østervrå Kulturhus

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Indkomne forslag fra andelshavere
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Indkomne forslag fra andelshavere skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 17. juni 2021

Bestyrelsens beretning

 

Ordinær generalforsamling
Mandag den 29. juni 2020

Bestyrelsens beretning og referat

 

Ordinær generalforsamling
Mandag den 27. maj 2019 

Bestyrelsens beretning

Referat fra generalforsamlingen 2019